Vitaliseren voor instellingen

Betere zorg en lagere kosten in VVT

Vitaliserende Zorg

 • Innoveren met ViZi

  Innoveren met ViZi

  In vitaliserende zorg wordt de cliënt op een prettige manier geactiveerd. Overnemende zorg wordt zolang mogelijk vermeden.

 • Vitaliteit motiveert

  Vitaliteit motiveert

  Kijken naar het gezonde deel van de mens levert onontgonnen inzichten en grote besparingen voor de gezondheidszorg.

 • ViZi is maatwerk

  ViZi is maatwerk

  Iedere cliënt is verschillend. Toch kan met de juiste bejegening en maar 20% maatwerk in hulpmiddelen iedereen naar tevredenheid worden ondersteund.

Vitaliseren in de langdurige zorg

Institutionele zorginstellingen hebben veel kritiek te verduren gekregen. Er is een maatschappelijke oproep gedaan voor meer handen aan het bed. Leidt dit automatisch tot betere zorg? Door open te staan voor innovaties kun je èn kwaliteit verbeteren èn de werkdruk verlagen. Voor het vitaliseren van bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen heeft ViZiR een aanpak ontwikkeld. 

Door systematisch de behoeften en mogelijkheden van de cliënt in kaart te brengen en die af te zetten tegen een groot scala van nieuwe en oude oplossingen en werkwijzen kunnen we intramurale zorg nog verder verbeteren, zonder dat het meer geld kost. We passen elementen toe die gezondheid aantoonbaar verbeteren; logische zorg dus.

Instrumenten

ViZiR heeft een aantal instrumenten ontwikkeld om het proces van vitaliseren te ondersteunen:

 • Een uitvraagmethode: de VitaliteitScan 
 • Een begeleidingsmethode voor weinig zelfredzame cliënten: Trajectbegeleiding
 • De Oplossingen-catalogus met: interventies, hulpmiddelen en activiteiten. Deze is ingedeeld naar mate van zelfredzaamheid
 • ViZi: een implementatiemethode voor zorgaanbieders in de langdurige zorg
 • Het ViZi-spel: een gestructureerd format om samen met zorgmedewerkers een plan te ontwikkelen voor vitaliserende zorg.

Een Vitaliserend Zorgdesign

Oude vrouw op scootmobiel is in greppel beland

Andere Vragen, andere zorg 

Het begint bij het stellen van vragen. Domme vragen lijken het soms. Vragen die door direct betrokkenen al lang niet meer worden gesteld. Waarom we dit zo doen, dat weet je toch wel! Geen betere zorg zonder de juiste vragen. En die vragen zijn vaak verrassend simpel. We beginnen bij de cliënt en proberen die te zien en begrijpen. Dan passen we de zorg aan. Soms speelt technologie een rol of slimme hulpmiddelen. Vaak is het op een andere manier doen al een goede oplossing. Cliënten en zorgverleners moeten ondersteund worden om die verandering effectief door te voeren.

Bewoners met meer kleur op het gelaat, vrolijker, actiever en socialer. Daar wil je toch wat voor doen?
STAP 1

is het bepalen van de samenstelling van de werkelijke zorgbehoefte van de cliënt. Met een gevalideerde vragenlijst rafelen de zorgbehoeften uiteen in alle belangrijk onderdelen. We verruimen onze blik en die van de cliënt.

In een keukentafel-gesprek doorlopen we systematisch de 8 domeinen van de Vitaliteitscan voor intramurale zorg. Dit levert een uitstekend beeld van waar de wensen en verbetermogelijkheden liggen.

Mannen met COPD op hometrainers
STAP 2

is het zoeken naar oplossingen waarmee de cliënt zijn of haar autonomie en participatie kan vergroten, en de eventuele vormen van (tijdelijke) ondersteuning die hierbij nodig zijn. Zelf doen is meestal gezonder dan verzorgd te worden.

Vitaliserend ondersteunen

De ondersteuningsbehoeften, besloten in de zorgvraag, worden per cliënt individueel uitgesplitst.
Met 5 vragen kan per behoefte worden geïdentificeerd op welk niveau de cliënt kan participeren:

 • kan de cliënt het zelf na therapie of behandeling?
 • kan de cliënt het zelf met een adekwaat hulpmiddel?
 • kan de cliënt het (gedeeltelijk) zelf met hulp op afstand?
 • kan de cliënt het (gedeeltelijk) zelf met hulp op locatie?
 • kan het door één of meer derden voor de cliënt worden ingevuld op locatie? 
Schema Ondersteuningsbehoefte Vitaliseren

Dit stroomschema visualiseert het keuze proces. In de flowchart komen vitaliserende oplossingen eerder aan bod dan niet-vitaliserende oplossingen.

Gezamenlijk kijken en bepalen cliënt, mantelzorgers en professionele zorgverlener(s) wie de benodigde zorg kan leveren. Kan de cliënt dat zelf, geholpen door een familielid, door een arts, therapeut, verpleegkundige? Om vitaliteit te stimuleren is bewustwording soms voldoende, maar vaak zal er een vorm van therapie, activiteiten of een hulpmiddel nodig zijn. Gebruikte hulpmiddelen zijn vaak eenvoudig en soms zijn ze geavanceerd, zoals een ict-applicatie.

Wanneer zelfredzaamheid geen reële optie is, zoeken we passende ondersteuning in stap 3. 

Verpleegkundige en famile ondersteunen cliënt
STAP 3

Bestaat uit het vinden van passende externe ondersteuning. Te denken valt aan zorg op afstand, mantelzorg, professionele zorg, ondersteunende zorg of als laatste middel overnemende zorg. Bij overnemende zorg speelt de inbreng van de cliënt een geringe rol. Toch kan ook op dit laagste niveau nog sprake zijn van een verschil tussen een beetje vitaliseren en geheel uit handen nemen.

Let wel:

We bekijken deze vormen van ondersteuning per behoefte. Ook hier bepalen cliënt, mantel en zorgverlener(s) samen wie de benodigde expertise en oplossingen inbrengen.

Zo ontstaat er per cliënt voor alle behoeften een ondersteuningsontwerp dat optimaal aansluit. 

Zorgdesignkaart van cliënt Eriksen

Een individueel zorgdesign kan integraal worden verwerkt in het zorg(leef)plan. Het is belangrijk bij alle individuele behoeften aan te geven hoe en door wie deze worden ingevuld.